Akademie focení

Fotografické kurzy a akce pro nadšené fotografy

...od nadšených fotografů


Pravidla

Obecné:

 1. Akademie Focení je určena pro všechny fotografy, začínající i pokročilé, kteří se chtějí dozvědět něco nového o focení.
 2. Akademie Focení nabízí kurzy a workshopy, jejichž termíny jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány na této webové stránce.
 3. Provozovatelem Akademie Focení CreativeDreams s.r.o. Partnerem je spolenost Canon CZ s.r.o. 
 4. Podmínkou účasti na kurzech a workshopech je včasná elektronická registrace a platba účastnického poplatku.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či pozměnit termíny jednotlivých kurzů.
 6. Svou účastí na přednášce či workshopu Akademie Focení dává účastník výslovný souhlas s použitím dokumentačních fotek z akcí k marketingovým aktivitám ze strany organizátora.
 7. *Organizátor akce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registrace na kurz:

 1. Registraci na kurz je nutné provést nejpozději 5 dnů před kurzem. Přijetí do Akademie Focení je v návaznosti na splnění výše uvedených požadavků a volné kapacity kurzu.
 2. Zákazník dává registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Canon CZ s.r.o.

Kapacita:

 1. Počet účastníků kurzu Akademie Focení je omezen množstvím uvedeným na registrační stránce každého kurzu. Pořadatel nemá povinnost dalšího žadatele přijmout. Žadatel nemůže toto školení jakýmkoli způsobem nárokovat. Registrace jednotlivých žadatelů bude provedena v návaznosti na pořadí, v jakém byly obdrženy jednotlivé žádosti.

Platby:

 1. Cena za kurz je uvedena na registrační stránce každého kurzu.
 2. Při zaregistrování více lidí najednou je nastavena množstevní sleva, přesné částky jsou vidět na registrační stránce daného kurzu.
 3. Údaje pro platbu Vám budou odeslány společně s potvrzením registrace. Bude zde uvedeno číslo účtu, variabilní symbol a částka.
 4. Poplatek za kurz musí být připsán na účet do 7 dnů od registrace na daný kurz, nejpozději však 4 dny před konáním kurzu. Pokud se tak nestane, bude Vaše registrace zrušena a místo poskytnuto dalšímu uchazeči.
 5. Platba na místě není možná, platbu je nutno uhradit předem na účet. 

Odhlášení kurzu:

 1. Nezaplacené kurzy je možné kdykoliv zrušit v sekci Profil.
 2. Zaplacené kurzy není možné zrušit přes webové rozhraní. Po domluvě s organizátorem (info@akademiefoceni.cz) je možné finanční prostředky ponechat na zaplacení dalšího kurzu či jejich vrácení na účet. Oba způsoby jsou možné pouze v případě odhlášení do 7 dnů do začátku kurzu. Při pozdějším odhlášení nemá účastník nárok na vrácení peněz.